ประวัติการก่อตั้ง

บริษัทเป็นผู้ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้านมาตั้งแต่ปี ค.ศ 2004 จนกระทั่งปี ค.ศ 2007 จึงเข้ามาตั้งบริษัทในประเทศไทย และเริ่มจ้างพนักงานจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

Manao Growth 2007 To 2019

2004:

คริสโตเฟอร์ มอสเสสก่อตั้งบริษัท Software Consult ในประเทศเดนมาร์ก เป็นที่ปรึกษา ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้บริการด้านพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้านโดยตรงแก่ลูกค้าในเดนมาร์ก กลุ่มลูกค้าประกอบด้วยบริษัทด้านเภสัชกรรมชั้นนำ กลุ่มธุรกิจขนาดย่อม และลูกค้ารายบุคคล บริษัทดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเติบโตในด้านฐานลูกค้าจากการแนะนำกันแบบปากต่อปาก

2006:

คริสโตเฟอร์ มอสเสสเดินทางมายังประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมองหาลู่ทางในการตั้งบริษัทให้บริการด้านพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้านในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อปรึกษากับทางทนายและนักบัญชีด้วย แล้วได้บทสรุปว่าเป็นการลงทุนที่เสี่ยง แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้

2007:

มะนาวซอฟต์แวร์ เริ่มดำเนินงานในรูปบริษัทในประเทศไทยโดยคริสโตเฟอร์ มอสเสส จุดประสงค์ของบริษัทคือเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติงานของบริษัท Software Consult เนื่องจากข้อดีในเรื่องค่าแรงที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับในประเทศเดนมาร์ก สำหรับ Software Consult ยังคงเป็นบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้าชาวเดนมาร์กภายในประเทศ ส่วน มะนาวซอฟต์แวร์ จะดูแลให้บริการลูกค้าจากประเทศอื่น ๆ หลังจากตั้งบริษัทที่ดำเนินงานเพียงคนเดียวเป็นเวลาสั้น ๆ บริษัทก็เริ่มจ้างงานโปรแกรมเมอร์คนไทย  ความพยายามทางการตลาดเริ่มขยายตัวออกไป รวมถึงโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล บริษัทยังคงความสำเร็จไว้และเริ่มมีกำไรอย่างต่อเนื่อง

2008:

มะนาวซอฟต์แวร์ ได้เป็นผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองจากไมโครซอฟท์ อันเกิดจากการมีพนักงานที่ผ่านการอบรม Microsoft Certified Professionals ตามกำหนด และมีผลงานความสำเร็จจากโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้านโดยมีไมโครซอฟท์ครบถ้วนตามกำหนด ในตอนนี้บริษัทมีจำนวนพนักงาน 7 คน และมีกำไรอย่างต่อเนื่อง แฟ้มผลงานของลูกค้าก็เพิ่มจำนวนขึ้น และขยายกลุ่มลูกค้าไปยังสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง ยุโรป และยังคงมีกลุ่มลูกค้าหลายรายในประเทศเดนมาร์ก

2010:

มะนาวซอฟต์แวร์ ขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยบริษัทมีพนักงานรวม 9 คน และมีกำไรอย่างต่อเนื่อง

2011:

มะนาวซอฟต์แวร์ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดย BOI และว่าจ้างพนักงานเพิ่มเป็น 15 คน องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่าง International Rescue Committee (IRC) มอบหมายงานโครงการใหญ่ให้แก่ มะนาวซอฟต์แวร์ บริการของบริษัทจึงเริ่มขยายไปสู่การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา โดยมุ่งเน้นไปยังอุปกรณ์ในระบบปฏิบัติการ iOS เช่น iPhone และ iPad

2012:

มะนาวซอฟแวร์ เริ่มขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จนมีพนักงาน 26 คนในขณะนั้น สิ่งที่ยากจะลืมคือองค์การอนามัยโลก (WHO) ไว้วางใจเป็นหนึ่งในลูกค้าของเรา ภายในห้องพักผ่อนของพนักงานเริ่มมีโต๊ะปิงปองและฟุตบอลโต๊ะเข้ามาตั้ง

2013:

มะนาวซอฟต์แวร์ มีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 36 คน และยิ่งทุ่มเทให้กับการจัดทีมนักพัฒนาเฉพาะทางแก่ลูกค้าทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น บริษัทกลายเป็นผู้รับช่วงงานให้แก่ AppMover  ผู้ผลิตแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ติดต่อเพือพูดคุยกับทีมพัฒนาซอฟแวร์
x
Icon Troll

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม?

เชิญติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือ พวกเรายินดีให้คำปรึกษาโครงการของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย