Angular หรือ React อะไรเหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

สารบัญ

ขั้นตอนสำคัญเบื้องต้นในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน คือการตัดสินใจเลือกใช้ Framework โดยส่วนใหญ่เลือกเป็น JavaScript ซึ่งมีตัวเลือกมากมาย แต่มี 2 ตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ Angular และ React โดย ทั้งสองต่างมีการใช้งานมาอย่างยาวนาน ได้รับการยอมรับและสนับสนุนอย่างกว้างขวาง แต่ละ Framework มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้ระหว่าง Angular กับ React ขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมพัฒนา ความพึงพอใจของลูกค้า และลักษณะเฉพาะของโปรเจกต์โดยพิจารณาจากข้อดีข้อเสียของแต่ละ Framework ประกอบการตัดสินใจ

Angular คืออะไร?

Angular เป็น MVC (Model-View-Controller) Framework ที่ครบครันพร้อมกับชุดเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับในการพัฒนาแอปพลิเคชัน JavaScript ในที่เดียว โดยมีโครงสร้างที่มั่นคง เป็นโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดย Google ตั้งแต่ปี 2010 ต่อมาในปี 2016 ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อตอบสนองต่อความนิยมของ React คำตอบสำหรับคำถามที่ว่า “Angular ใช้สำหรับอะไร” คือ Framework ที่เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับเว็บแอปพลิเคชันในองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน หากจะให้พูดถึงองค์กรที่ใช้เครื่องมือตัวนี้ เช่น Google, Microsoft, IBM, PayPal และ Samsung

ขั้นตอนการตัดสินใจทางเทคนิคเบื้องต้นอย่างหนึ่งในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน คือ การเลือก JavaScript Framework ที่เหมาะสม แม้ว่าจะมี Framework ให้เลือกใช้มากมาย แต่ Framework ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ Angular และ React

ข้อดีและข้อเสียของ Angular

ข้อดี

 • เป็นเครื่องมือ และโซลูชันที่ครบครันมาพร้อม Library ในตัว

 • ลดความจำเป็นในการเขียนโค้ด ส่งผลให้โค้ดมีความสะอาด อ่านง่ายมากขึ้น

 • มีเอกสารประกอบการใช้งานที่ครอบคลุม ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถศึกษาและใช้งานได้ง่าย

 • มีชุด UI components ในตัว พร้อมปรับแต่งการใช้งานได้ง่าย

ข้อเสีย

 • ความซับซ้อน ผู้พัฒนาต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างนาน

 • การประมวลผล DOM ของ Angular อาจช้ากว่า React ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน


React คืออะไร?

React ถูกพัฒนาขึ้นโดย Facebook และถูกนำมาใช้งานอย่างเป็นทางกาในปี 2012 โดยใช้แนวคิดของโครงสร้างแบบ Component based และเปิดตัวเป็นโอเพนซอร์สในปี 2013 ผู้คนมักสงสัยว่า React เป็น Framework หรือ Library แต่จริงๆแล้ว React เป็น Library ในขณะที่ Angular เป็น Framework แบบเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตาม React ได้รับความนิยมจากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากมาย เช่น Facebook, Instagram, Yahoo, Netflix และ Dropbox การตัดสินใจว่า “เมื่อใดควรใช้ React” ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ปัจจัยอื่นๆ รวมถึงความหลากหลายของเว็บแอปพลิเคชัน โดย React เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ต้องการความรวดเร็วในเวลาสั้นๆ และผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Angular

ข้อดีข้อเสียของ React

ข้อดี

 • เรียนรู้ได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ใช้เวลาเรียนรู้ไม่นาน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

 • ใช้คอมโพเนนต์แบบโมดูลาร์ซึ่งง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่

 • ง่ายต่อการบำรุงรักษาด้วยคอมโพเนนต์แบบแยกส่วน

 • มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกใช้ Library อื่นๆ ภายนอกมาใช้ร่วมกันได้

 • มีผู้พัฒนาจำนวนมากสร้างคอมโพเนนต์ UI และเผยแพร่สู่สาธารณะ ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถนำไปใช้ประหยัดเวลา

 • ใช้เทคนิค Virtual DOM ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อเสีย

 • จำเป็นต้องเรียนรู้ Library อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์

Angular กับ React แตกต่างกันอย่างไร?

เมื่อพิจารณาข้อแตกต่างระหว่าง Angular เทียบกับ React ก็คือ Angular เป็น Framework ในขณะที่ React เป็นเพียงแค่ Library ความแตกต่างนี้อาจส่งผลทั้งข้อดีและข้อเสีย ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและข้อกำหนดเฉพาะแต่ละโปรเจกต์

คุณอาจสงสัยว่าจริงๆ แล้วความแตกต่างระหว่าง Framework และ Library คืออะไร? Framework จะมีชุดเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานที่ครบครัน พร้อมให้ผู้พัฒนาสามารถนำไปใช้สร้างแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนได้ ในทางกลับกัน Library มีชุดโค้ดสำเร็จรูป ที่สามารถนำไปใช้งานเพื่อประหยัดเวลาในการพัฒนา โดย React จะเน้นที่ส่วน View ของสถาปัตยกรรม MVC เท่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ Library อื่นๆ เพิ่มเติมร่วมกันเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์ ซึ่งอาจเป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย

ด้านประสิทธิภาพ

โดยทั่วไปแล้ว วิธีการทำงานของ React จะช่วยให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่า Angular เล็กน้อย แต่ในทางปฏิบัติ มักจะเห็นความแตกต่างนี้ได้น้อยมาก

ด้านการพัฒนา

การเรียนรู้พื้นฐานของ React ใช้เวลาน้อยกว่า Angular แต่สำหรับการใช้ React ผู้พัฒนาจำเป็นต้องเรียนรู้ Library อื่นเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับสถาปัตยกรรม MVC อย่างครบถ้วน

ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล

ข้อแตกต่างที่สำคัญอีกประการระหว่าง Angular และ React ก็คือ Angular รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งแบบทางเดียวและสองทาง ในขณะที่ React รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลแบบทางเดียวเท่านั้น แม้ว่าการผูกข้อมูลแบบสองทางจะมีข้อดีบางอย่างเหนือกว่าแบบทางเดียว แต่ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาในการแก้ไขจุดบกพร่อง หากไม่ใช้งานอย่างรอบคอบ

Dependency Injection

Dependency Injection ช่วยทำให้โค้ดของคุณง่ายต่อการบำรุงรักษาและนำมาใช้ซ้ำได้ง่ายขึ้น โดย Angular รองรับ Dependency Injection อย่างเต็มที่ ในขณะที่ React ยังไม่รองรับมากนัก

ความนิยมระหว่าง Angular กับ React ?

เมื่อพิจารณา React เทียบกับ Angular ทั้งคู่ได้รับความนิยมอย่างมากและได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้ใช้งาน และชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ แม้ว่าปัจจุบัน React จะได้รับความนิยมมากกว่า Angular ใน Github และได้รับคะแนนที่ดีกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่า Angular นั้นไม่ดี เพราะในปัจจุบันการหาข้อมูลที่มีปัญหาเกี่ยวกับทั้งสองทางเลือกนี้นั้นมีหลากหลาย ดังนั้นผู้พัฒนาจะสามารถหาคำตอบสำหรับปัญหาและสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้องและง่ายดาย

ระหว่าง React กับ Angular อันไหนควรเลือกสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน?

การตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ React หรือ Angular สำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากทั้งสองมีฟีเจอร์ที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการปรับปรุง และมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมไม่ต่างกัน ดังนั้นอาจจะต้องกลับมาพิจารณาที่ทีมพัฒนาว่ามีความเชี่ยวชาญ และความคุ้นเคยอันไหนมากกว่า หรือมีความชื่นชอบ Framework ใดเป็นพิเศษ การตัดสินใจเลือก Framework ตามความถนัด อาจเป็นวิธีที่เหมาะสม
หากในด้าน SEO เป็นสิ่งที่คุณกำลังกังวล หรือหากคุณกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว React อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากการแสดงผลฝั่ง Server และการเรียนรู้พื้นฐานที่ใช้เวลาน้อย หากคุณกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันหลายแพลตฟอร์ม Angular อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า เพราะประสิทธิภาพสูงในด้านนี้ นอกจากนี้ Angular ยังทำงานได้ดีกับแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ ที่มีโค้ดจำนวนมาก เพราะสามารถดูแลรักษาได้ง่าย

Manao Software เลือก Angular หรือ React

ที่ Manao Software เรามีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญทั้ง React และ Angular พวกเราสามารถทำงานร่วมกับคุณทันที พวกเราพร้อมให้คำแนะนำ และช่วยคุณตัดสินใจเลือก Framework ไหนเหมาะสมกับโปรเจกต์ของคุณที่สุด

คุณสามารถติดต่อเราตอนนี้เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความต้องการของคุณ เราพร้อมช่วยเหลือคุณ!

ไม่แน่ใจว่าบริการไหนเหมาะกับคุณ?

เพียงติดต่อเรา เราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหา และหาบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

บทความล่าสุด

Penetration Testing เหมือนหรือแตกต่างจาก QA Testing อย่างไร?

มารู้จัก 2 บริการที่มีความแกต่างกัน แต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดกับซอฟต์แวร์ของคุณ นั่นก็คือ การเจาะระบบ (Penetration) และ บริการทดสอบคุณภาพ (QA testing)

This is a staging environment