ผลงานของเรา

Enablesus Sustainability Solution

Enablesus สนับสนุนและส่งเสริมพลังให้โลกของเรา โดยเชื่อมโยงด้านความยั่งยืนให้มีความโปร่งใส ระหว่างผู้บริโภคและองค์กร

ผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี

Azure, ASP.NET Core, Angular JS

เกี่ยวกับ Enablesus​

Enablesus เป็นองค์กรที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืนให้มีความโปร่งใสขององค์กร โดยมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าถึงผู้ที่มีความสนใจได้ง่ายขึ้น ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกัน

ปัญหา

Enablesus ต้องการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์ม SaaS (Software as a Service) ซึ่งเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนอยู่ในที่เดียวกัน สำหรับองค์กร ผู้บริโภค และพันธมิตร

Enablesus ต้องการหาพันธมิตรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่สามารถนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งการออกแบบ การเขียนโค้ด การทดสอบ การปรับใช้งาน ไปจนถึงการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ

แนวทางการแก้ปัญหา

บริษัท Manao Software ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ Enablesus ตั้งแต่การค้นหารายละเอียดความต้องการ ช่วยวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งนำไปสู่การออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ รวมไปถึงการออกแบบหน้าจอ UX/UI ให้เว็บแอปพลิเคชันมีความยืดหยุ่นสวยงาม ใช้งานได้อย่างเสถียร และมีความปลอดภัยสูง

บริษัท Manao Software เลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และบริการ ดังนี้

  • ระบบหลังบ้าน (backend) ใช้บริการ Azure App Services (Azure Functions, Azure Web App)

  • ฐานข้อมูลเว็บแอปพลิเคชัน ใช้บริการ Azure SQL Server สำหรับจัดเก็บข้อมูล

  • ระบบการชำระเงิน เชื่อมต่อเว็บแอปพลิเคชันกับระบบชำระเงิน Stripe ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของ Enablesus (องค์กร) สามารถสมัครสมาชิก เลือกแพ็คเกจ และชำระเงินได้

  • External API พัฒนา External API เพื่อให้บริษัทพันธมิตรของ Enablesus สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของ Enablesus ได้

  • ความปลอดภัยของข้อมูล พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับข้อกำหนด GDPR (General Data Protection Regulation) อย่างเคร่งครัด และดำเนินการทดสอบความปลอดภัยเว็บไซต์ตามมาตรฐาน OWASP-10

  • การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล: เพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยของข้อมูล บริษัท Manao Software ได้นำระบบ OTP (one-time password) มาใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชัน และระบบ IP whitelisting สำหรับ External AP

“การตัดสินใจพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของเรากับบริษัท Manao Software ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างยิ่ง พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้พัฒนา แต่ยังเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมที่ทำงานร่วมกับเราอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการผลิต เราขอบคุณที่บริษัท Manao Software เข้าใจธุรกิจของเราเป็นอย่างดี รวมถึงความขยันหมั่นเพียร การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และความกระตือรือร้นในการทำงาน อันเป็นสิ่งที่ทำให้เว็บแอปพลิเคชันของเราสามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Douglas A. Marett​

Chief Executive Officer : Enablesus

“เราตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วในการสร้างเว็บแอปของเรากับมะนาวซอฟต์แวร์ มะนาวเป็นพันธมิตรที่ดีในกระบวนการพัฒนาทั้งหมดตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิต เรา ขอบคุณที่มะนาวเข้าใจธุรกิจของเรา ตลอดจนความขยัน การตอบสนอง และความกระตือรือร้น เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บแอปของเรามอบคุณค่าให้กับผู้ใช้ของเรา”

Douglas A. Marett​

Chief Executive Officer : Enablesus

ธุรกิจของคุณต้องการเว็บแอปพลิเคชันอยู่ใช่มั้ย?

เทคโนโลยีที่ใช้

ผลลัพธ์

บริษัท Manao Software ได้พัฒนาและส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับซอฟต์แวร์แบบครบวงจรพร้อมใช้งานทันที โดยเว็บแอปพลิเคชัน ของ Enablesus เปิดตัวอย่างประสบความสำเร็จเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2021 

เว็บแอปพลิเคชัน Enablesus ประกอบด้วย Frontend application and Backend administration ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาและดูข้อมูลด้านความยั่งยืนขององค์กรต่างๆ ซึ่งส่งเสริมความโปร่งใส และการพัฒนาองค์กรและธุรกิจอย่างยั่งยืน

Contact Manao Software

ติดต่อเรา

This is a staging environment