ผลงานของเรา

Every Angle Software Solutions​

ในปีค.ศ. 2012 บริษัท Every Angle ต้องการปรับปรุงออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด จึงมองหาทีมพัฒนา โปรแกรมเมอร์ กับ QA ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถทำงานให้กับบริษัทได้โดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

ผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับ Every Angle Software Solutions BV​

บริษัท Every Angle เป็นบริษัทในเครือ Magnitude ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติที่สนับสนุนให้องค์กรใช้ระบบ SAP ในการจัดการข้อมูล และเป็นตัวช่วยให้กับพนักงานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

บริษัท Every Angle ช่วยเก็บข้อมูลเชิงลึกแต่ละแผนก และนำข้อมูลของแต่ละแผนกมาประมวลผลร่วมกัน เช่น ด้านห่วงโซ่อุปทาน, ทรัพยากรบุคคล, การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการเงิน ทำให้ธุรกิจมีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้จริง โดย Every angle Solution สามารถใช้งานได้บนระบบ SAP ทุกระบบช่วยลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนา BI ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการข้อมูลของ SAP และส่งเสริมให้ผู้ใช้ธุรกิจสามารถดำเนินงาน ภายใต้วัฒนธรรมที่เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา ซึ่งบริษัท Every Angle มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เมือง Gouda ประเทศเนเธอร์แลนด์ และซอฟต์แวร์ของบริษัทมีผู้ใช้งานมากกว่า 10,000 คนทั่วโลก

ปัญหา

บริษัท Every Angle ต้องการทีมพัฒนาซอฟแวร์และทีมทดสอบคุณภาพที่สามารถทำงานให้กับบริษัทได้โดยตรงและสร้างงานคุณภาพสูงให้กับบริษัท

คุณ Duy Bui Product Owner จากบริษัท Every Angle Software Solutions กล่าวว่า “เมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้ว (ปีค.ศ.2012) ได้มีการเริ่มต้นการปรับปรุงออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนทีมพัฒนาซอฟแวร์และทีมทดสอบคุณภาพ เพื่อให้โปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ Every Angle มีความซับซ้อนสูง สิ่งสำคัญคือการรวบรวมทีมที่มีทักษะและประสบการณ์ ที่สามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานที่มีอยู่เดิมของ Every Angle ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และที่สำคัญที่สุด คือ การสื่อสารที่ชัดเจนและการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับนักพัฒนาซอฟแวร์และฝ่ายจัดการวางแผนงานของเราที่เนเธอร์แลนด์ถือเป็นหัวใจสำคัญ”

แนวทางการแก้ปัญหา

บริษัท Manao Software จัดตั้งทีมพัฒนาเฉพาะ ซึ่งมีทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ Product Owner และทีมงานของ Every Angle จากประเทศเนเธอร์แลนด์

“เราต้องการพันธมิตรด้านทีมพัฒนาซอฟแวร์ ที่เข้าใจและสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่สูงของเราได้ ทั้งในด้านคุณภาพ ความยืดหยุ่น และค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัท Manao Software เป็นผู้ที่ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จาก Manao Software นอกเหนือจากช่วยเขียนโค้ดแล้ว ยังสามารถร่วมช่วยเหลือในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและช่วยแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ

ถึงแม้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จะพบปัญหาระหว่างกระบวนการ แต่ทีม Manao Software สามารถส่งมอบสิ่งที่เราต้องการได้อย่างตรงจุด ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จ คือ Product Owner ได้เข้าไปทำงานร่วมกันกับทีมที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้การคุมทีมทำงานระยะไกลสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการรักษาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศเนเธอร์แลนด์”

– Duy Bui

“บริษัท Manao Software มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา และยังคงเป็นกำลังสำคัญภายในองค์กรพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราต่อไป

We serve key roles in outsourced software development

Duy Bui

Product Owner : Every Angle Software Solutions

ต้องการผู้เชี่ยวชาญพัฒนาซอฟแวร์สำหรับธุรกิจของคุณ?

ผลลัพธ์

บริษัท Every Angle สามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตรงตามเวลาที่กำหนดและอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่กำหนดไว้ และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัท Manao Software ได้เพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญทีมพัฒนาซอฟแวร์ขึ้นเรื่อยๆ และยังคงช่วยสนับสนุน Every Angle ในงานพัฒนาโปรเจกต์อย่างต่อเนื่อง

Duy Bui กล่าวว่า “ทีมนักพัฒนาของบริษัท Manao Software มีบทบาทสำคัญในการทำให้โปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จ เราสามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ภายในงบประมาณและเวลาที่กำหนด ปัจจุบันซอฟต์แวร์ของเราได้ถูกนำไปใช้งานบนระบบของลูกค้ามากกว่า 100 ระบบ ซึ่งหลังจากการเปิดตัวครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อย ทีมของ Manao Software ยังคงช่วยดูแลในส่วนของการบำรุงรักษาและพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆจนถึงปัจจุบัน การทำโปรเจกต์นี้ ทำให้ทีมงานมีประสบการณ์มากขึ้น การดำเนินงานพัฒนาได้เร็วและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

Contact Manao Software

ติดต่อเรา

This is a staging environment