ร่วมงานกับเรา

ค้นหางานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับคุณได้ที่ Manao Software

วัฒนธรรมองค์กร

คุณจะได้รับโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในบริษัทซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติที่ทันสมัย และได้รับโอกาสมากมายในการเติบโต อย่าพลาดโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับเรา

Outsourced development teams - Manao Software
Outsourced development teams - Manao Software

การอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายเชื้อชาติ

Manao Software มีพนักงานจากหลายเชื้อชาติที่ทำงานร่วมกัน ดังนั้น การส่งเสริมความหลากหลาย คือการยอมรับความแตกต่างของพนักงานที่เข้ามาทำงานกับเรา ไม่ว่าจะเป็นเพศ ชาติพันธุ์  วัฒนธรรม ศาสนา ความหลากหลายทางเพศ และความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน

Work-Life Balance

เรามีการสื่อสารที่ชัดเจนกับพนักงานในเรื่องเวลาทำงาน และเวลาในการตอบกลับ เพื่อช่วยให้พนักงานทุกคนเข้าใจในขอบเขตของการทำงานและสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานมีความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

Remote work

ที่นี่เรามีการทำงานในลักษณะ Remote work เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการมีชีวิตที่ลงตัว เราเชื่อว่าการทำงานลักษณะ Remote work เป็นเรื่องจำเป็นในงานบางประเภท ซึ่งแน่นอนว่าประสิทธิภาพของการทำงานยังอยู่ในมาตรฐานของเรา เราจึงมีออกแบบการทำงานแบบผสม หรือเรียกว่า Hybrid work 

เคารพซึ่งกันและกัน

การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้การยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างในแต่ละบุคคล จะช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ทุกคนให้ความเคารพซึ่งกันและกัน รับฟัง และเป็นที่ยอมรับ

Outsourced software careers team
Outsourced software team - Careers

ความเข้าใจ

การถามคำถามจะช่วยคลายความสงสัยและส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ไม่เพียงเท่านั้น ยังช่วยเชื่อมโยงความคิดที่แตกต่างกัน โดยแบ่งข้อมูลที่ซับซ้อนออกเป็นส่วน และช่วยเรียบเรียงข้อมูลให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น

การทำงานแบบเป็นทีม

ในการทำงานร่วมกัน เราให้ความสำคัญในเรื่องของทักษะ ความรู้ และมุมมองของสมาชิกแต่ละคนในทีม ซึ่งการมีมุมมองที่หลากหลายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของทีมและผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น

Life at Manao Software.

เราดำเนินธุรกิจโดยการให้บริการอย่างใส่ใจ และพัฒนาตลอดเวลาเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นกับองค์กรของเรา คำติชมจากลูกค้าของเราช่วยให้เราเข้าใจว่าอะไรที่เราทำได้ดี และอะไรที่เราต้องทำให้ดียิ่งขึ้น เข้าร่วมทีมกับเรา และเติบโตไปด้วยกัน

A Day with Manao Software QA

สวัสดิการ

Manao software developer teams - Careers

สถานที่ทำงานแบบนานาชาติ

ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและเป็นมืออาชีพ ซึ่งเราจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์เข้ามาร่วมงานกับเรา

เส้นทางอาชีพที่ชัดเจน

เรามีการกำหนดสิ่งที่คุณจะต้องทำ หากต้องการก้าวไปสู่ตำแหน่งงานในระดับต่อไป เราวางแผนอาชีพและมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีของคุณ

ใบรับรองจาก Microsoft

มาเป็น Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) เราสนับสนุนการฝึกอบรม หนังสือ และค่าสมัครสอบให้กับคุณ

เรียนรู้และเติบโต

เราสนับสนุนค่าฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมการสอบ และให้โบนัสเมื่อคุณสอบผ่าน นอกจากนี้คุณยังสามารถฝึกอบรมด้านภาษาสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเราสนับสนุนค่าธรรมเนียมและค่าเดินทาง

ตำแหน่งงานว่าง

Manao Software

สถานที่ตั้ง

บริษัท มะนาว ซอฟต์แวร์ จำกัด

อาคารไอคอน ไอที ชั้น 8
เลขที่ 29 ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

Contact Manao Software

ติดต่อเรา

This is a staging environment