การบริการของเรา

Web Application Penetration Testing Services

เมื่อคุณต้องการรับรองความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันของคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเราจะช่วยระบุจุดอ่อน หรือ ช่องโหว่ภายในระบบซอฟต์แวร์ของคุณ พร้อมทำรายงานสำหรับทีมพัฒนาของคุณ และยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยต่างๆ

ประโยชน์ของการทดสอบ
ความปลอดภัยของระบบ

การทำ Penetration Testing จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กร โดยมีประโยชน์ดังนี้

รับรู้จุดอ่อน

การทดสอบการเจาะระบบ จะช่วยค้นหาช่องโหว่ในแอปพลิเคชันของคุณ วิธีการเชิงรุกนี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขจุดอ่อนด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่ผู้ไม่หวังดีจะใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนเหล่านั้น

การป้องกันเหตุการณ์​

ด้วยการระบุและแก้ไขช่องโหว่ในเชิงรุก การทดสอบการเจาะระบบจะช่วยป้องกันเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย สามารถช่วยองค์กรของคุณจากผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น จากการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที

ประหยัดงบประมาณ

แม้ว่าจะมีการลงทุนเริ่มแรกในการดำเนินการทดสอบการเจาะระบบ แต่การประหยัดต้นทุนในระยะยาวจากการป้องกันการละเมิดความปลอดภัยและความสูญเสียทางการเงินที่เกี่ยวข้องถือเป็นการลงทุนเชิงรุกในการปกป้องทรัพย์สินของคุณและรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การรับประกันความปลอดภัยตามข้อกําหนด

หลายอุตสาหกรรมและหน่วยงานกำกับดูแลต้องการให้องค์กร ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย การทดสอบด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าระบบของคุณสอดคล้องกับกฎระเบียบเหล่านี้และหลีกเลี่ยงผลกระทบทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้น

สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า

การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ จะสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เห็นว่าคุณให้ความสําคัญกับการปกป้องข้อมูลของพวกเขา นอกจากนี้ยังสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับองค์กรของคุณอีกด้วย

ตระหนักถึงความปลอดภัย

การทดสอบการเจาะระบบช่วยเพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในองค์กร ช่วยให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้น และให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย

ทำไมต้องเลือก Manao Software?

การเลือก Manao Software สำหรับบริการ Penetration Testing ด้านความปลอดภัย มีข้อได้เปรียบที่แตกต่างหลายประการ

 • การประเมินความปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง Manao Software มีกระบวนการประเมินความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการรับรอง จาก OWASP Top 10 และCWE/SANS 25 เพื่อการจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน
 • ข้อเสนอแบบ Fixed Price ค่าใช้จ่ายที่โปร่งใสและข้อเสนอราคาแบบ Fixed Price ตอบโจทย์ทุกความสบายใจตลอดการดำเนินงาน
 • บริการแบบกำหนดเอง เราปรับการทดสอบให้เหมาะกับเว็บแอปพลิเคชันของธุรกิจคุณโดยเฉพาะ
 • รายงานที่เข้าใจง่าย ปัญหาด้านความปลอดภัยจะถูกลิสต์ตามลําดับความรุนแรงและมีคําแนะนําที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
 • ทดสอบซ้ำฟรี เรายินดีทดสอบปัญหาด้านความปลอดภัยที่ถูกค้นพบใหม่ให้ภายใน 30 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
Contact Manao Software

ติดต่อเรา

แนวทางของ Penetration Testing

เราใช้ DAST (Dynamic Application Security Testing) สำหรับการทดสอบระบบความปลอดภัย ซึ่งเป็นการทดสอบแบบ Black-Box Testing ที่ไม่จำเป็นต้องเข้าถึง Source Code โดยจำลองการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ด้วยผู้ใช้งานทั่วไปที่ส่งคำขอข้อมูลไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างต่อเนื่อง และพยายามตรวจจับช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้การทำงานของ Sandbox เพื่อให้แอปพลิเคชันและผู้ใช้งานจริงไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่ง Sandbox สามารถกู้คืนได้ง่ายเมื่อได้รับความเสียหาย

ทางเลือกอื่นๆ สำหรับคุณ

 • SAST (Static Application Security Testing) คือการตรวจสอบ Source Code เพื่อหาช่องโหว่ในระหว่างการพัฒนา เราขอแนะนำให้ทีมพัฒนาของคุณนำ SAST มาใช้ในช่วงการพัฒนาระบบ และเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้หากคุณต้องการ
 • การทดสอบเจาะระบบแบบ Manual penetration testing คือการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยมืออาชีพ บางครั้งเรียกว่า “แฮกเกอร์สายขาว” เข้ามาตรวจสอบเว็บแอปพลิเคชันด้วยตนเองและพยายามค้นหาช่องโหว่ โดยใช้เครื่องมือเฉพาะทางมากมาย วิธีการนี้สามารถตรวจจับช่องโหว่ที่ไม่สามารถตรวจพบได้โดยใช้ DAST หรือ SAST แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากเช่นกัน

ด้วยวัตถุประสงค์ในการนำเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน เราคิดว่า DAST เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบเพราะด้วยการทำงานแบบ Automation Testing ทำให้สามารถเก็บรวบรวมผลลัพธ์เบื้องต้นได้อย่างมาก

Penetration Testing Methodology

PenTest ของเรามีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การตรวจสอบ และ การวิเคราะห์

เราจะพูดคุยและหารือกับคุณเพื่อทำความเข้าใจซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐาน และเป้าหมายการทดสอบการเจาะระบบของคุณอย่างชัดเจน

2. ออกแบบ

เราจะออกแบบชุดทดสอบที่กำหนดเองตามความเข้าใจที่ได้รับมาในขั้นตอนการตรวจสอบและการวิเคราะห์

3. ทดสอบ

ทีมทดสอบจะทำการการเจาะระบบ และดำเนินการตรวจสอบซอฟต์แวร์บน sandbox

4. การรายงาน และ การแก้ไข

เราจัดเตรียมรายงานการทดสอบการเจาะระบบของช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมคำแนะนำในการแก้ไข

5. การยืนยัน

ทีมทดสอบการเจาะระบบของเราจะทดสอบซอฟต์แวร์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าช่องโหว่ต่างๆ ได้ถูกกำจัดออกไปแล้ว

รับรายงานความปลอดภัยที่นำไปดำเนินการได้

เราจัดทำรายงานการทดสอบความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย

 • รายงานสรุปสำหรับทีมบริหาร
 • วิธีทดสอบที่ใช้
 • เครื่องมือในการทดสอบ
 • รายงานสรุปผลการค้นหา จุดอ่อนที่พบ และระดับความรุนแรง พร้อมข้อแนะนำในการแก้ไข
 • บันทึกการทดสอบและหลักฐาน
 • รายงาน Burp Suite Professional

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

เราอยากให้คุณเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ เช่น

 • URL หรือที่อยู่ IP ของเว็บแอปพลิเคชันทั้งหมดที่รวมอยู่ในการทดสอบ
 • ใช้ Sandbox Environment สำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่คุณต้องการทดสอบ โดยสามารถรีเซตได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่การทดสอบทำให้เกิดความเสียหาย
 • ข้อมูลประจำตัวสำหรับผู้ใช้ Sandbox แต่ละราย ซึ่งครอบคลุมแต่ละบทบาทของผู้ใช้หรือระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการรวมไว้ในการทดสอบ
 • Bypass ที่ได้รับรองความถูกต้องเป็นพิเศษ ในกรณีที่การตรวจสอบความถูกต้องใดๆ ใช้ 2FA หรือบริการพิเศษของบุคคลที่สามจะต้องสามารถข้ามบริการเหล่านั้นในระหว่างการทดสอบเพื่อให้สคริปต์อัตโนมัติทำงานได้
 • ความช่วยเหลือในระหว่างการทดสอบ

คำรับรองจากลูกค้าเรา

การทำ Penetration Test ใช้เวลานานเท่าไหร่?

โดยปกติจะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์นับจากเริ่มต้นจนออกใบเสนอราคา ซึ่งกระบวนการทดสอบจริงจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ และอีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นสำหรับการรายงานและช่วยเหลือในการแก้ไข

Penetration Test ราคาเท่าไหร่?

ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตและความซับซ้อนของเว็บแอปพลิเคชันรวมถึงข้อกำหนดพิเศษที่เกิดขึ้น ซึ่งราคาเริ่มต้นสำหรับเว็บแอปพลิเคชันเดียว ที่มีจำนวนน้อยกว่า 25 หน้าและรับรองสิทธิ์ในการเข้าใช้งานแค่ 1 รูปแบบ จะอยู่ที่ราคา USD$ 4,950

ขอใบเสนอราคา Penetration Testing

เราพร้อมช่วยคุณค้นหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณ ทำงานร่วมกันกับ Manao Software วันนี้ เพื่อค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

บริการอื่นๆ

This is a staging environment