Penetration Testing เหมือนหรือแตกต่างจาก QA Testing อย่างไร?

สารบัญ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันความต้องการในการป้องกันความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ก่อการร้ายทางออนไลน์มีจำนวนมากยิ่งขึ้น และมีความชำนาญในการเจาะระบบ และเข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น บริษัทมากมายหันมาให้ความสำคัญกับการบริการ Penetration testing เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของระบบและซอฟต์แวร์ของพวกเขามากยิ่งขึ้น

Manao Software มีบริการทั้งในส่วน Penetration testing (Pentest) หรือการทดสอบการเจาะระบบที่ครอบคลุมนี้ และ QA tesing หรือการบริการตรวจสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ โดยการตรวจสอบทั้ง 2 บริการนี้เรามุ่งเน้นตรวสอบความถูกต้อง และตรวจสอบเพื่อหาสร้างการป้องกันที่แข็งแกร่งสำหรับซอฟต์แวร์และข้อมูลของคุณ เพื่อรับประกันความสมบูรณ์ของการดำเนินการและความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ออนไลน์ของคุณ

QA Testing Services vs Penetration Testing

QA testing เป็นการให้บริการในการตรวจสอบ และทดสอบระบบซอฟต์แวร์ของคุณว่าได้ทำงานได้ถูกต้องตามที่คุณต้องการหรือไม และรวมไปถึงการตรวจสอบการออกแบบต่างๆ ว่าได้ถูกออกแบบได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่แรกหรือไม่ โดยทีม QA ของเรานั้นได้ผ่านการมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก Testing Qualifications Board (ISTQB) ดังนั้นรับรองว่าการตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่คุณจะได้รับจะอยู่มาตรฐานสากลอย่างแน่นอน

กระบวนการของ QA testing เป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพราะจะทำให้คุณรู้ว่ามีข้อบกพร่อง หรือมีการเกิด Bugs หรือไม่ในการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณ การตรวจสอบจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเมื่อผู้ใช้ได้ใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดในการใช้งาน ซึ่งกระบวนการนี้มักจะเป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนที่ซอฟต์แวร์จะถูกใช้งานจริง

สำหรับ QA testing ช่วยให้โปรแกรมมีความเป็นไปได้และความสมบูรณ์ในการทำงานภายใต้การออกแบบ แต่ในทางกลับกัน Penetration testing จะทำงานเหนือกว่าการทดสอบ QA เนื่องจากกระบวน Penetration testing เป็นกระบวนการตรวจสอบช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ และอุดช่องโหว่นั้นเพื่อป้องกันการเจาะระบบ ดังนั้น Penetration testing เหมาะกับแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงสูงที่ใช้สำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลทางการเงินที่มีความลับมาก 

Penetration test คืออะไร?

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ดีที่สุดในการตรวจสอบและทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาปลอดภัยจากการเจาะระบบต่างๆ โดย Penetration หรือ Pentest จะเป็นการทำงานเปรียบเสมือนเป็นคนเจาะระบบ หรือ Hacker  เพื่อจะพยายามเจาะเข้ามาในระบบ ซึ่งหากซอฟต์แวร์นั้นไม่ถูกเจาะระบบ หรือได้ทำการตรวจสอบ Pentration test แล้วว่าไม่มีรอยรั่วตรงไหน นั่นแสดงว่าซอฟต์แวร์ของเรามีระบบที่ดีแล้ว หากในกรณีระหว่างการตรวจสอบ Pentest ได้เจอข้อบกพร่อง หรือรอยรั่วใดๆ ทางทีมเจาะระบบจะรีบรายงาน และแจ้งเพื่อให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ได้จัดการอุดรอยรั่วได้ทันเวลา ดังงนั้นคุณจะมั่นใจได้ว่าระบบซอฟต์แวร์ของคุณได้ตรวจสอบระบบความปลอดภัยต่างๆ แล้ว ไม่สามารถให้ Hacker เข้ามาทำลายระบบได้ในอนาคต

ในกระบวนการ Pentest ที่บริษัท Manao Software เรามีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการตรวจสอบจะเป็นไปตามขั้นตอน และมีความแม่นยำ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน Pentest โดยเฉพาะเพื่อจะตรวจสอบระบบความปลอดภัยในกับซอฟต์แวร์ของคุณ

การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนแรกของการทำ Pentest นั้นง่ายมาก เพราะเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจโครงสร้างและระบบการทำงานซอฟต์แวร์  พร้อมทั้งเข้าใจเป้าหมายของธุรกิจของคุณอีกด้วย. 

การออกแบบการทดสอบระบบให้เหมาะกับแต่ละซอฟต์แวร์

ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบการทำงาน และการตรวจสอบ Pentest ให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ของคุณโดยเฉพาะ เราจะพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้รับ และกาตรวจสอบของเราเบื้องต้น Manao Software เราเข้าใจว่าในซอฟต์แวร์แต่ละระบบมีความแตกต่างกัน และทำงานที่ตอบโจทย์ที่แกต่างกัน ดังนั้นเราจะไม่สามารถมีกระบวนการตรวจสอบเป็นแบบแผน แต่เราจะปรับกระบวนการตรวจสอบให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์นั้นๆ ให้มากที่สุด เพื่อให้เราได้ซฮฟต์แวร์ได้ถูกตรวจสอบอย่างแม่นยำ และหาข้อบกพร่องได้อย่างละเอียดที่สุด

การทดสอบซอฟต์แวร์

ทีมงาน Pentest ของเราจะเริ่มการสแกนหาช่องโหว่งของซอฟต์แวร์ของคุณตั้งแต่ sandbox environment  ซึ่ง sandbox environment  นี้จะทำงานแยกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ของคุณ ดังนั้นจะช่วยทำให้ปกป้องความปลอดภัยให้กับซอฟต์แวร์ของคุณ

ทีมนักเชี่ยวชาญของเราจะใช้เครื่องมือให้การโหลดหน้าเว็บ และเริ่มการวิเคราะห์หน้าเว็บไซต์ใช้วิธีการสื่อสารและจัดการเก็บข้อมูลอย่างไร หลังจากนั้นทีมงานจะคิดค้นวิธีการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณด้วยวิธีการใหม่ๆ ทางทีมของเราจะทดลอง เจาะระบบด้วยวิธีต่างๆ เสมือนการทำงานของ Hacker โดยเราจะทดสอบด้วยวิธีที่ไม่คาดคิด เพื่อค้นหาช่องโหว่ที่อาจยังมีอยู่

การรายงานและแก้ไขช่องโหว่ของซอฟต์แวร์

เมื่อทีมงานได้ตรวจสอบครบถ้วน ทีมงานจะรวบรวมผลการทดสอบเป็นรายงานให้กับเจ้าของซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นการอธิบาย ชี้แจ้ง สรุปปัญหาที่พบเจอ พร้อมคำแนะนำในการแก้ไข หรือพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไป

การทดสอบซ้ำ

นักเชี่ยวชาญด้าน Pentest ของเราจะทำการตรวจสอบอีกครั้งภายใน 30 วัน เพื่อเป็นให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ได้แก้ไขข้อบกพร่อง หรือช่องโหว่ที่พบเจอครั้งก่อนไปแล้วเรียบร้อย ซึ่งนั่นหมายความซอฟต์แวร์ของคุณจะได้มีระบบที่ปลอดภัยมากขึ้น

ความสำคัญของ Pentest ต่อซอฟต์แวร์

Discover whether your software has vulnerabilities

มีหลายบริษัทที่มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องใช้บริการ Pentest ไม่ว่าจะเป็นบริษัทด้านการเงิน อีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยี สุขภาพ รัฐบาล และบริษัทที่ให้บริการเก็บข้อมูลในคลาวด์ ซึ่งบริษัทเหล่านี้จำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบ และตรวจสอบซอฟต์แวร์ลักษณะ Pentest อยู่บ่อยครั้ง

โดยปกติแล้วกลุ่มธุรกิจธนาคาร บริษัททางการเงิน และผู้ให้บริการบริการในคลาวด์ถูกทดสอบอย่างสัปดาห์ละหรือเดือนละเนื่องจากการดำรงอยู่ของธุรกิจของพวกเขาขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ของพวกเขา ในขณะที่บริษัทอื่นๆอาจจะทำการทดสอบตามขนาดของธุรกิจ จำนวนข้อมูล และความร้ายแรงที่ธุรกิจจะได้รับเมื่อเกิดการละเมิด

บริษัทที่มีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของตนเองยังสามารถใช้บริการทดสอบระบบของ Manao Software ได้ เพราะเราเชื่อว่าการทดสอบ Pentest นั้น หากทีมที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นั้น หรือไม่ใช่ทีมเดียวกับที่พัฒนาซอฟต์แวร์นั้นๆ จะทำให้การทดสอบ Pentest ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากพวกเราจะมองเห็นข้อแตกต่าง และสามารถเห็นรอยรั่วที่แตกต่าง ในมุมมองที่แตกต่างจากทีมนักพัฒนาได้ บริษัท Manao Software เชื่อมั่นว่าเราสามารถให้ความคิดใหม่ๆ และเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดไปในซอฟต์แวร์ของคุณได้ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ของคุณดีขึ้น และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญที่สุดของการพัฒนาซอฟต์แวร์ “ประสิทธิภาพและความปลอดภัย”

จากข้อมูลด้านบนจะทำให้คุณพอจะเห็นภาพได้ว่า ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ และความปลอดภัย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านของประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ที่ต้องผ่านการตรวจสอบโดย QA หรือ การป้องการ ตรวจสอบควมปลอดภัยจากบุคคลภายนอกที่ต้องผ่านการทำงานอย่าง Pentest นั้นล้วนเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปไม่ได้

หากคุณกำลังมองหาบริการ Penetration หรือ Pentest ตอนนี้ทางบริษัท Manao Software มอบส่วนลด 10% สำหรับลูกค้าใหม่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจาะระบบ Penetration testing สามารถติดต่อเราได้เลยทุกช่องทาง ทีมงานของเราทุกคนพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ซอฟต์แวร์ของคุณมีคุณภาพที่ดีที่สุด  

ไม่แน่ใจว่าบริการไหนเหมาะกับคุณ?

เพียงติดต่อเรา เราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหา และหาบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

บทความล่าสุด

Penetration Testing เหมือนหรือแตกต่างจาก QA Testing อย่างไร?

มารู้จัก 2 บริการที่มีความแกต่างกัน แต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดกับซอฟต์แวร์ของคุณ นั่นก็คือ การเจาะระบบ (Penetration) และ บริการทดสอบคุณภาพ (QA testing)

This is a staging environment