ผลงานของเรา

Cargo World Network

Cargo World Network เป็นเครือข่ายระดับโลกที่ทำหน้าที่รวบรวมสินค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อส่งออกระหว่างประเทศจำนวนมาก และได้ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการการพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพสูง ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการและติดตามสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบที่มีอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น

ผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับ Cargo World Network Ltd.

Cargo World Network (CWN) เป็นเครือข่ายระดับโลกของผู้รวมสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการบูรณาการระหว่างบริษัทสมาชิกในเครือข่าย ช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อเทียบกับผู้รวบรวมสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศรายอื่นในกลุ่มตลาดเดียวกัน ระบบนี้มอบบริการแบบ Less Container Loading (LCL) ที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า โดยอาศัยความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ในการแลกเปลี่ยนและรวบรวมสินค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเอาชนะความท้าทายในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการรวมกันของสมาชิกในเครือข่ายได้ครอบคลุมตลาดหลักมากกว่า 50 แห่ง มีบริการตรงมากกว่า 2,000 เที่ยวต่อสัปดาห์และจัดการปริมาณสินค้ามากกว่า 5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยมีพนักงานในเครือข่ายมากกว่า 5,000 คนปฏิบัติงานอยู่ทั่วทั้งเครือข่าย

ปัญหา

ในทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจขนส่งสินค้า บริษัทการเดินเรือ ผู้ทำการรวบรวมสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและบริษัทโลจิสติกส์ต่างประสบกับปัญหาการลดลงของกำไรสุทธิ เนื่องจากการแข่งขันมีความรุนแรงขึ้นและบริษัทต่างๆ จึงหันมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาความสามารถในการแข่งขัน

Ruben Huber อดีตประธานร่วมของ CWN อธิบายว่า “ปัญหาหลักของเราคือการสร้าง Web Portal ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ของสมาชิกทั้งหมด เช่น ตารางเวลา เวลาในการขนส่ง อัตราค่าบริการ ฯลฯ สำหรับการใช้งานภายใน รวมถึงการใช้เป็นช่องทางการขายและให้บริการลูกค้าด้วย”

“การทำงานร่วมกับทีม Manao Software เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก พวกเขามักจะคิดค้นโซลูชันที่เรียบง่ายและสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจที่เรามอบหมายให้”

Ruben Huber

Former Co-President (Departed 2017) : Cargo World Network Ltd., Hong Kong.

เทคโนโลยีที่ใช้

CWN Portal เป็นเว็ปแอปพลิเคชันบนคลาวด์ที่ทันสมัย ซึ่งทำงานบนแพลตฟอร์ม ASP.NET เทคโนโลยีและ Framework หลักที่ใช้ ได้แก่:

 • NET MVC 5
 • Entity Framework 6
 • Command Processor pattern
 • REST/JSON web APIs
 • NUnit
 • Moq
 • AutoMapper
 • Structure Map
 • Microsoft SQL Server
 • เข้าสู่ระบบผ่าน Facebook, Google, Microsoft
 • Cordova/Phonegap with Ionic

ผลลัพธ์

Cargo World Network Portal มีประโยชน์มากมาย เช่น:

 • ติดตามการขนส่งสินค้า
 • การจัดการอัตราค่าขนส่ง
 • การจัดการตารางการเดินเรือ
 • จุดบริการลูกค้ารายงานและข้อมูลเชิงลึก
 • การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร
 • การบูรณาการกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจการจัดการการจองสินค้า

บริการพัฒนาของบริษัท Manao Software ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ Cargo World Network ผ่าน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

“Manao เป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน” – Ruben Huber.

คุณต้องการโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทของคุณเองหรือไม่?

Contact Manao Software

ติดต่อเรา

This is a staging environment