การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile คืออะไร และสร้างประโยชน์ให้กับ Manao Software อย่างไร?

สารบัญ

คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับแนวคิดการทำงานแบบ Agile หรือแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมหล่ะ ความคล่องแคล่ว(Agile) ถือเป็นคุณลักษณะที่ดีของมนุษย์เรา แต่การทำงานแบบ Agile นั้นใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างไร? ที่ Manao Software เราใช้วิธีการแบบ Agile มานานหลายปีและเข้าใจถึงประโยชน์ของทฤษฏีที่ยืดหยุ่นนี้ ซึ่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile คืออะไร?

หลายคนเข้าใจผิดว่า Agile เป็นเพียงวิธีการเดียวที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือผู้จัดการโปรเจกต์จะนำไปใช้ จริงๆ แล้ว Agile เปรียบเสมือนหลักการการจัดการโปรเจกต์ ซึ่งได้สร้างเป็นแนวทาง ประกอบด้วยชุดหลักการและค่านิยมที่ใช้ในการสร้าง Framework ต่างๆ สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโปรเจกต์ แม้ว่า Framework เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจริงก่อนที่จะเขียนแนวทางก็ตาม

แนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ซึ่งเผยแพร่ในปี 2001 กำหนดหลักการสำหรับแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นทีละน้อย โดยเน้นการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง ความยืดหยุ่น และการทำงานร่วมกัน จะแตกต่างจากวิธีการของ Waterfall ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องกันในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ การวางแผน ไปจนถึงการพัฒนา แล้วทำการทดสอบ โดยแต่ละขั้นตอนจะต้องเสร็จสิ้นก่อนถึงจะทำขั้นตอนถัดไป

แนวคิดหลักของค่านิยมที่ทุกหลักการการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile สร้างขึ้น

 • บุคคลและการโต้ตอบ มีความสำคัญมากกว่ากระบวนการและเครื่องมือ
 • ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ มีความสำคัญมากกว่าเอกสารประกอบที่ครอบคลุม
 • การทำงานร่วมมือกับลูกค้า มีค่าเหนือกว่าการเจรจาสัญญา
 • การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง มีค่าเหนือกว่าการยึดติดกับแผน

สิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับค่านิยมเหล่านี้ คือ ค่านิยมนี้ไม่ได้ยกเลิกกระบวนการ แผน สัญญา หรือเอกสารประกอบทั้งหมด แต่ค่านิยมนี้กลับให้ความสำคัญกับการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ เหนือกว่าการสร้างเอกสารที่จะอยู่ในแฟ้มที่ไหนสักแห่ง โดยไม่มีใครหยิบมาอ่านเลย การมีเอกสารประกอบที่ชัดเจนและมีประโยชน์ยังคงสำคัญ แต่ไม่ควรสร้างขึ้นเพียงเพื่อการสร้างเท่านั้น หลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับค่านิยมอื่นๆ การมีสัญญายังคงมีความสำคัญ แต่ไม่ควรทำให้การทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าเป็นไปไม่ได้

การนำค่านิยมเหล่านี้ไปใช้ในการทำงานจริง โดยทั่วไปแล้วจะเกิดการรวมทีมงาน ร่วมมือ ซึ่งมักจะมีตัวแทนของลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วย ทีมนี้ทำงานเพื่อส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นขั้นตอน แม้ว่ามันจะยังไม่พร้อมสำหรับตลาดในช่วงแรก แต่มันช่วยให้ได้รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายตรงตามความต้องการของพวกเขา นอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในกระบวนการ ตลอดจนช่วยระบุข้อผิดพลาดและปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่แค่ตอนผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายกำลังถูกทดสอบเพื่อส่งมอบ

แนวทาง Agile ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารระหว่างนักพัฒนา ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันตลอดกระบวนการ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนหรือมีความไม่แน่นอน และโปรเจกต์ที่ต้องการการมีส่วนร่วมของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับสูง

ข้อดีของกระบวนการพัฒนาแบบ Agile

กระบวนการพัฒนาแบบ Agile มีข้อดีมากมายที่ทำให้ธุรกิจและนักพัฒนาสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาต้องการสร้างซอฟต์แวร์ที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพสูง

 • การลดความเสี่ยง: สำหรับธุรกิจ Agile ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความโปร่งใสได้ โดยอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เห็นผลิตภัณฑ์ขณะที่กำลังพัฒนา และให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นตลอดกระบวนการ
 • วางตลาดได้เร็วกว่า: โดยทั่วไป Agile ควรส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ตลาดได้เร็วกว่ากระบวนการ Waterfall แบบดั้งเดิม เนื่องด้วยซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดอาจเหมาะสมสำหรับการเผยแพร่ในช่วงนั้น แม้ว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตาม
 • การทำงานร่วมกันและความคิดสร้างสรรค์: Agile สามารถส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความคิดสร้างสรรค์ โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
 • การรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิด: เนื่องจากกระบวนการพัฒนาแบบ Agile ออกแบบเพื่อให้สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายความว่ามันสามารถรองรับความต้องการใหม่หรือความท้าทายที่เหนือการคาดการณ์เมื่อเกิดขึ้นได้
 • ตรวจสอบคุณภาพตลอดกระบวนการ: การควบคุมคุณภาพและการทดสอบจะเกิดขึ้นในแต่ละรอบการทำงาน ช่วยให้สามารถจัดการกับปัญหาได้ทันที ไม่ใช่แค่ในขั้นตอนการทดสอบขั้นสุดท้ายเช่นเดียวกับวิธีการแบบดั้งเดิม
 • ประสิทธิภาพ: คุณค่าของ Agile ถูกออกแบบมาทั้งหมดเพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ช่วยประหยัดเวลาและเงิน กับการส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง

ข้อเสียของกระบวนการพัฒนาแบบ Agile

แม้ว่าวิธีการแบบ Agile ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อลดปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในวิธีการแบบดั้งเดิมแบบ Waterfall แต่ก็มีข้อเสียบางประการที่อาจทำให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะจากมุมมองของลูกค้า:

 • ต้องใช้การปรับตัวอย่างมาก: Agile อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการทำงานในลักษณะการวนซ้ำของ Agile ทำให้เกิดความสับสนสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับวิธี Waterfall แบบดั้งเดิมมากกว่า
 • ความคาดเดายากในระยะเริ่มแรก: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของโปรเจกต์ การประเมินความคืบหน้าของโปรเจกต์ให้ชัดเจนและแม่นยำอาจเป็นเรื่องยาก และแผนใด ๆ ที่มอบให้กับลูกค้า ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไประหว่างดำเนินโปรเจกต์ ซึ่งอาจสร้างความเครียด หากคุณไม่คุ้นเคยกับการทำงานในลักษณะนี้ นอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่ปัญหาการวางแผนทรัพยากรภายในทีมพัฒนาอีกด้วย

Framework แบบ Agile

หากถามคำถามว่า กระบวนการ Agile คืออะไร? หรือ การเขียนโปรแกรมแบบ Agile คืออะไร? ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน เนื่องจากมันไม่ใช่กระบวนการเดียว อย่างไรก็ตาม เมื่อนำกระบวนการพัฒนาแบบ Agile ไปใช้จริง ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จะใช้ Framework หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี ที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้คุณค่าและหลักการสำคัญของ Agile ซึ่งรวมถึง

 • Kanban
 • Scrum
 • Extreme Programming (XP)
 • Feature Driven Development (FDD)
 • Dynamic Systems Development Model (DMDM)
 • Adaptive Software Development (ASD)
 • Crystal
 • Scaled Agile Framework (SAFe)

ที่ Manao Software เราใช้ทั้ง Kanban และ Scrum ซึ่งเป็นสอง Framework ที่ใช้การจัดการกระบวนการทำงานและได้รับความนิยมมากที่สุด

Kanban

จริงๆ แล้ว Kanban มีมาก่อนแนวคิด Agile ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมและหลักการของมัน Kanban เป็นวิธีการจัดการโปรเจกต์แบบเห็นภาพ ซึ่งพัฒนาขึ้นครั้งแรกในญี่ปุ่นช่วงปี 1940 Framework ที่ยืดหยุ่นนี้สามารถทำงานร่วมกับโครงสร้างทีมที่มีอยู่แล้ว โดยเน้นไปที่การจัดหมวดหมู่งานในรูปแบบภาพตามระดับความสมบูรณ์ (รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสิ้น) หลักการสำคัญของ Kanban คือการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยทีละน้อย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หัวใจสำคัญของหลักการนี้คือแนวคิดเรื่อง “ขีดจำกัดของงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ” ซึ่งหมายความว่าทีมควรทำงานเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อโฟกัสความพยายามและหลีกเลี่ยงภาระงานมากเกินไป แนวทางปฏิบัติหลักอื่น ๆ ของ Kanban การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การแสดงภาพขั้นตอนการทำงาน และการติดตามความคืบหน้า

Scrum

Scrum เป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเบา ที่ออกแบบมาให้ทำงานได้ดีกับทีมข้ามสายงานขนาดเล็ก Scrum ช่วยให้ทีมเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การวางแผนเบื้องต้นจนถึงการทดสอบขั้นสุดท้ายและการปรับใช้ โดยแบ่งโปรเจกต์ออกเป็น ‘sprints’ ระยะสั้น 2-4 สัปดาห์ พร้อมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเป็นประจำ บทบาทหลัก 3 อย่าง ได้แก่ หัวหน้าทีม Scrum, เจ้าของผลิตภัณฑ์, และทีมพัฒนา โดยหัวหน้าทีม Scrum จะทำหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของทีมและติดตามกิจกรรมเหล่านั้น เจ้าของผลิตภัณฑ์ (โดยปกติจะเป็นตัวแทนของลูกค้า) มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางโดยรวมและลำดับความสำคัญของโปรเจกต์ และสุดท้าย คือทีมพัฒนามีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างซอฟต์แวร์

Agile ที่ Manao Software

ที่ Manao Software ค่านิยมของเราประกอบด้วยความเข้าใจ คุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ ความเคารพ และความโปร่งใส และเราเชื่อว่าค่านิยมนี้จะถูกส่งมอบได้อย่างดีที่สุดผ่าน Agile ซึ่ง Agile ช่วยทำให้เราเข้าใจและสื่อสารกับลูกค้าของเราได้ชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้นตลอดทั้งโปรเจกต์ ช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เราทุกคนภาคภูมิใจ
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเรา ติดต่อเรา เพื่อรับคำปรึกษาฟรี

ไม่แน่ใจว่าบริการไหนเหมาะกับคุณ?

เพียงติดต่อเรา เราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหา และหาบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

บทความล่าสุด

Penetration Testing เหมือนหรือแตกต่างจาก QA Testing อย่างไร?

มารู้จัก 2 บริการที่มีความแกต่างกัน แต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดกับซอฟต์แวร์ของคุณ นั่นก็คือ การเจาะระบบ (Penetration) และ บริการทดสอบคุณภาพ (QA testing)

This is a staging environment