การเพิ่มประสิทธิภาพ: 10 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทดสอบซอฟต์แวร์

สารบัญ

การควบคุมคุณภาพ(QA) โดยการทดสอบซอฟต์แวร์เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ของคุณไม่มีข้อผิดพลาด สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูง การใช้บริการทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Outsource จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งทาง Manao Software เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และได้รับการรับรองในการรับประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ดังนั้น คุณสามารถมั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันที่ผ่านการทดสอบจากเราจะไม่มีข้อผิดพลาด และสามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างแน่นอน

ควบคุมคุณภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย

การใช้ Sandbox สำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ จะช่วยให้ตรวจจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ โดยที่แอปพลิเคชันและผู้ใช้งานจริงไม่ได้รับผลกระทบ ในกรณีที่ใช้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการทดสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้สภาพแวดล้อมในการทดสอบบนคลาวด์ อาจทำให้เกิดช่องโหว่ในระบบสูงขึ้นได้

การทดสอบซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการพัฒนา

การทดสอบอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาในกระบวนการภายหลัง ซึ่งการทดสอบอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาทับถม จนทำให้เกิดงานจำนวนมากในภายหลัง

วิธีการนี้เรียกว่า การทดสอบต่อเนื่องแบบ Shift-left  ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณในการพัฒนา เนื่องจากข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาในภายหลัง

แบ่งการทดสอบออกเป็นส่วนย่อย

แทนที่จะทำการทดสอบใหญ่ไม่กี่ครั้ง การแบ่งกระบวนการทดสอบออกเป็นขั้นตอนย่อย โดยแต่ละขั้นตอนเน้นไปที่องค์ประกอบเฉพาะของซอฟต์แวร์ (เช่น การทดสอบความปลอดภัย, การทดสอบ UI) จะช่วยให้การทดสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยประหยัดเวลารวมถึงงบประมาณในระยะยาว

ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงโค้ด

หากคุณกำลังทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีอยู่หรือพยายามเปลี่ยนแปลงโค้ดในส่วนที่ได้รับผลกระทบสูง ควรให้ความสำคัญกับเหตุการณ์เหล่านี้โดยเฉพาะ เนื่องจากยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดมากเท่าไหร่ โอกาสที่เกิดข้อบกพร่องจะมีมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้หากการเปลี่ยนแปลงโค้ดส่งผลกระทบในส่วนของผู้ใช้งานโดยตรง การทดสอบก็เป็นสิ่งสำคัญในการยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบที่ไม่ดีต่อประสบการณ์ของผู้ใช้จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

การทดสอบที่ครอบคลุมสูงสุด

ยิ่งการทดสอบครอบคลุมมากเท่าใด คุณก็จะตรวจพบข้อผิดพลาดมากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าการครอบคลุม 100% จะเป็นเรื่องยาก แต่คุณสามารถเข้าใกล้เป้าหมายนี้ได้โดยใช้กลยุทธ์ทั้งแบบ Automation และ Manual Testing รวมถึงการออกแบบการทดสอบสําหรับสถานการณ์ที่คาดหวังและไม่คาดคิด

หากคุณวางแผนการทดสอบอย่างรอบคอบ ตั้งแต่ขั้นตอนของการกำหนดความต้องการ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบการทดสอบได้อย่างครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Regression Testing

ทุกครั้งที่โค้ดมีการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้เกิดปัญหากับโค้ดเดิมที่เคยทดสอบไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้น การทำ Regression Testing จึงเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดผลกระทบในส่วนของโค้ดที่ได้รับการทดสอบแล้ว ซึ่ง Regression Testing จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการพัฒนาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโค้ด

การบันทึกและรายงานผลการทดสอบ

เมื่อพูดถึง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ QA การบันทึกและการรายงานผลลัพธ์ของการทดสอบทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากไม่มีการรายงานผลการทดสอบ คุณจะไม่สามารถทราบได้ว่าซอฟต์แวร์ของคุณเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ และการทดสอบสามารถสิ้นสุดลงได้ตอนไหน

การแบ่งปันรายงานระหว่างทีมพัฒนาและทีม QA  เป็นจุดสื่อสารสำคัญที่ทำให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน และยังสามารถรับประกันได้ว่าการแก้ไขทั้งหมดได้รับการทดสอบอย่างครบถ้วน

การแยกแอปพลิเคชันออกจากสภาพแวดล้อมของการพัฒนา

แม้ว่า ทีม QA  และนักพัฒนาควรทำงานร่วมกันตลอดกระบวนการพัฒนา แต่การแยกแอปพลิเคชันจากสภาพแวดล้อมการพัฒนาขณะทดสอบเป็นแนวทางที่ดีมาก วิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีการเพิ่มการปรับแต่งโค้ดเพิ่มเติมระหว่างการทดสอบ

แอปพลิเคชันควรถูกแยกออกมาตามช่วงเวลาที่ตกลงไว้ และควรวางแผนไว้ล่วงหน้าสำหรับการทดสอบของคุณ

การปรับแต่งการทดสอบ

แม้ว่าอาจมีการทดสอบบางอย่างที่คุณสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ในโปรเจกต์อื่นๆ แต่การทดสอบที่ดีควรได้รับการปรับให้เหมาะสมในแต่ละแอปพลิเคชันที่คุณพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแอปพลิเคชันถูกออกแบบมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น แอพพลิเคชันมือถือจะมีกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันกับเว็บแอพพลิเคชัน ดังนั้นควรวางแผนการทดสอบโดยคำนึงถึงกรณีการใช้งานเฉพาะเหล่านั้น

การให้คุณค่ากับผู้ทดสอบที่มีความเชี่ยวชาญ

เมื่อสร้างทีม QA คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีนักทดสอบที่มีทักษะและประสบการณ์ในทีม แม้ว่าคุณอาจคิดว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเป็นผู้ทดสอบได้เหมือนกัน แต่บทบาททั้งสองนี้ต้องการทักษะที่แตกต่างกันมาก ซึ่งโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทดสอบซอฟต์แวร์

นั่นหมายความว่าการสรรหาสมาชิกในทีมที่มีความเชี่ยวชาญ ที่ได้รับการรับรองด้านการทดสอบจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของคุณและส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า

การรับประกันคุณภาพที่
Manao Software

แม้จะมีปัจจัยอีกมากมายที่มีผลต่อการทดสอบซอฟต์แวร์ แต่การให้ความสำคัญในปัจจัยที่กล่าวมาเบื่องต้น จะทำให้กระบวนการทดสอบระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ซอฟต์แวร์ที่ปราศจากข้อบกพร่อง และทำงานได้ตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้แอปพลิเคชัน

บริษัท Manao Software เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาและการทดสอบระบบ ซึ่งเรามีทีม Outsourcing ที่พร้อมจะเติมเต็มทีมที่มีอยู่ของคุณโดยนำทักษะและความเชี่ยวชาญของเรามาสู่ทีมของคุณ ทีมงานส่วนใหญ่ของเราได้รับการรับรองจาก ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) และพวกเขาล้วนมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างใส่ใจในรายละเอียด และเป็นระบบ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่พวกเขาทดสอบจะปราศจากข้อบกพร่อง ซึ่งเรายินดีที่จะช่วยแนะนำว่าโปรเจกต์ของคุณต้องการผู้เชี่ยวชาญในระดับใดและจัดหาทีมที่เหมาะสมที่สามารถออกแบบแผนการทดสอบที่เหมาะกับคุณ

ติดต่อเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการทดสอบซอฟต์แวร์

ไม่แน่ใจว่าบริการไหนเหมาะกับคุณ?

เพียงติดต่อเรา เราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหา และหาบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

บทความล่าสุด

Penetration Testing เหมือนหรือแตกต่างจาก QA Testing อย่างไร?

มารู้จัก 2 บริการที่มีความแกต่างกัน แต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดกับซอฟต์แวร์ของคุณ นั่นก็คือ การเจาะระบบ (Penetration) และ บริการทดสอบคุณภาพ (QA testing)

This is a staging environment