Category: Software Testing

การดึงศักยภาพสูงสุดจากบริการตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์กับ Outsource

บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจข้อดีของกานว่าจ้างการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Outsource รวมถึงบริการทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ (QA) ที่จะช่วยปรับกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความแตกต่างระหว่าง Penetration Testing กับ QA Testing

มารู้จัก 2 บริการที่มีความแกต่างกัน แต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดกับซอฟต์แวร์ของคุณ นั่นก็คือ การเจาะระบบ (Penetration) และ บริการทดสอบคุณภาพ (QA testing)

Developers' discussion on software testing

เลือก Manao Software เพื่อกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มาดูกันว่าบริการทดสอบซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพของ Manao Software สามารถเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างไร

Manao Software – ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าด้านการทดสอบซอฟต์แวร์

ในการสร้าง หรือพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน คุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ เราอยากพาให้คุณมารู้จัก QA tester คืออะไร ทำงานอย่างไร และมีประโยชน์ต่อซอฟต์แวร์ของเราอย่างไร อ่านได้เลยที่นี่

การเพิ่มประสิทธิภาพ: 10 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทดสอบซอฟต์แวร์

การทดสอบซอฟต์แวร์แบบเอาท์ซอร์ส ช่วยป้องกันความล้มเหลวอันเกิดจากการลดขั้นตอนการทดสอบ (QA shortcuts) ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยให้แอปพลิเคชันไร้บั๊ก และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 10 ประการสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์

This is a staging environment